Dr. Fehratović uputio zahjtev: Pruga, autoput i aerodrom u Sandžaku
18. Decembra 2019.
Dr. Fehratović: Opasno je kad se trguje s državnim resursima kako bi se zadovoljili politički kompromisi
19. Decembra 2019.