Dr. Fehratović: Kladionice i kockarnice iskorijeniti u temelju
17. Decembra 2019.
Dr. Zukorlić: Nije dobro što se kasni sa realizacijom projekata u Sandžaku
18. Decembra 2019.