Dr. Zukorlić: Nije dobro što se kasni sa realizacijom projekata u Sandžaku
18. Decembra 2019.
Dr. Zukorlić: Uspostaviti kontrolu trošenja budžetskih sredstava u visokom obrazovanju
19. Decembra 2019.