Sastav Glavnog odbora

Glavni odbor čine:

  1. Članovi Predsjedništva;
  2. Članovi gradskih/opštinskih odbora i povjereništava;
  3. Poslanici i odbornici Stranke;
  4. Članovi Izvršnog odbora Stranke;
  5. Nosioci rukovodećih funkcija u gradskim/opštinskim i državnim vlastima;
  6. Članovi Predsjedništva Mladih SPP i Ženske mreže SPP;
  7. Predsjednici, potpredsjednici i generalni sekretar Dijaspore SPP i Balkan SPP;
  8. Predsjednici i članovi Političkog savjeta, Nadzornog odbora i Statutarnog suda;
  9. Članovi resora stranke i osnovnih sektora obrazovanja stranke;
  10. Članovi stalnog Sastava Glavnog odbora koje je imenovao Kongres.