27. Februara 2018.

Zapis na voznoj karti

Bježim. Osjećam da me neko prati, Skrivam se izmedju praprati. Osluškujem i molim Svevišnjeg Da me sačuva od bližnjeg. Nemirna je šuma, njiše se drveće: Mrmljam. – Nevin sam ja, on mene neće. Al otud ide zakrvljeni ubica, Na njemu je glava bez lica. Vadi nož i nježno mi vrat savija, Pala je moja glava – Al preživjela je ova hartija. Ova pesma nosi naslov ZAPIS NA VOZNOJ KARTI. Ispevana je rukom mog  beogradsko-rožajskog prijatelja Ibrahima Hadžića. Posvećena je putnicima iz voza […]