2. Marta 2011.

Predsjednik BDZ prisustvovao dženazi dr. Nedžmetina Erbakana

Predsjednik Bošnjačke demokratske zajednice Emir Elfić u višečlanoj delegaciji iz Sandžaka koju je predvodio Muftija Muamer ef. Zukorlić prisustvovao je dženazi bivšem premijeru Republike Turske Nedžmetinu […]
1. Februara 2011.

BDZ predala zahtjev za registraciju

Bošnjačka demokratska zajednica (BDZ) je Ministarstvu za državnu upravu i lokalnu samoupravu predala dokumentaciju, sa blizu 1.200 potpisa, za upis u registar političkih partija. Imajući u […]
21. Januara 2011.

Predsjednik BDZ primio Američke diplomate

Delegacija Bošnjacke demokratske zajednice, u sastavu predsjednika Emira Elfića i potpredsjednika Zehnije Bulića, sastala se danas u Novom Pazaru sa predstavnicima Američke ambasade na čelu sa […]
29. Decembra 2010.

Obraćanje predsjednika BDZ-a gospodina Emira Elfića

Obraćanje predsjednika Bošnjačke Demokratske Zajednice gospodina Emira elfića na Osnivačkoj skupštini. Novi Pazar, Dom kulture, 25.12.2010.
29. Decembra 2010.

Osnivačka skupština

Osnivačka skupšrina Bošnjačke demokratske zajednice – BDZ. Dom kulture u Novom Pazaru, 25.12.2010.
28. Decembra 2010.

Bošnjaci u Sandžaku nikada više neće prihvatiti porobljavanje i asimilaciju

Po Božijem određenju, mi Bošnjaci rođeni smo tu gdje jesmo, takvi kakvi jesmo, u Sandžaku, u nesigurnom vremenu, a historija nam je svjedok, da su vremena […]
27. Decembra 2010.

Sandžak će biti prekogranična autonomija

Osnov­na ide­ja Bo­šnjač­ke de­mo­krat­ske za­jed­ni­ce je za­la­ga­nje za oču­va­nje i afir­ma­ci­ju bo­šnjač­kog iden­ti­te­ta u sve­tlu du­hov­nih, mo­ral­nih i ci­vi­li­za­cij­skih vred­no­sti u po­li­tič­kom i pri­vred­nom am­bi­jen­tu do­stoj­nom […]
26. Decembra 2010.

Osnovana prva bošnjačka partija u Sandžaku

Održana je promotivna skupšitina Bošnjačke demokratske zajednice-BDZ. Skupštini koja je održana u Koncertnoj dvorani Kulturnog centra prisustvovao je veliki broj građana Sandžaka, kao i veliki broj […]
21. Decembra 2010.

Osnivačka skupština BDZ-a u subotu

Novi Pazar – Osnivačka skupština Bošnjačke demokratske zajednice – BDZ – će se održati u subotu, 25. 12., u 13h u Domu kulture u Novom Pazaru. […]