Obraćanje u Skupštini – 29. 12. 2021. – Narodni poslanik SPP-a Samir Tandir
29. Decembra 2021.
INTERVJU Usame Zukorlić: Idemo trasiranim putem, politika pravde i pomirenja je za nas neprikosnovena
2. Januara 2022.