U organizaciji Odbora za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo održano javno slušanje na temu: Obrazovanje na jezicima nacionalnih manjina. Raduje što se ovakav događaj održava u Domu Narodne skupštine u prisustvu i narodnih poslanika koji su, kako se čulo, i zaduženi da donose Zakone i njihove dopune. Narodna skupština pokazuje sposobnost, kaže predsjednik Odbora akademik Muamer Zukorlić, kapacitet da čuje stavove, mišljenja svih legitimnih predstavnika nacionalnih zajednica.

Iznoseći svoje stavove predstavnicima nacionalnih manjina priključili su se i predstavnici Srpske akademije nauka i umjetnosti (SANU) koji pitaju ima li potrebe da se u Srbiji proizvode tumači za bosanski jezik, prevodioci kao i udžbenici.

Akademik Zukorlić pozvao je dr. Fehratovića, kao rukovodica departmana za bosanski jezik, da pozove predstavnike akademske zajednice i u SANU i organizira na Internacionalnom univerzitetu naučnu konferenciju uz ozbiljne referate u akademskoj atmosferi.  Zbog intervenciju SANU-a na štetu bošnjačkog naroda ističe da roditelji bošnjačke djece cijepaju pojedine stranice jer ne mogu objasniti svojoj djeci da pojedine konstatacije poput praznika ne pripadaju tom narodu.

Milan Pašić, pomoćnik ministra za predškolsko i osnovno obrazovanje i vaspitanje ističe da su sve nacionalne manjine podjednake i da je cilj sve izazove zajednički riješiti. Udžbenici kao ključna riječ današnjeg susreta nisu ističe Pašić, jedino sredstvo nastave, poručuje da su plan i program nastave i učenja ključni. Poziva kada budu rasprave za samu strategiju o  obrazovanju da svi uzmu učešće i nacionalni savjeti naprave svoje strategije što vi doprinijelo unapređenju saradnje i rješavanju problema te da zajednički budu partneri s Ministarstvom kako bi čitav sistem obrazovanja bio na zadovoljstvo svih.

Inače, Odbor će kaže akademik Zukorlić, imati sluha za sve inicijative i probleme a pažljivo će razmotriti sve probleme i sugestije i nastojati ih u saradnji s nadležnim institucijama riješiti. Ukazao na problem sa bošnjačkom nacionalom zajednicom.

– Kroz historiju je jasno da se prava ne nude već ih treba znati uzeti. Danas su od pet narodnih poslanika Bošnjaka, prisutna samo dva. Za mene je bolna činjenica da mi kao Bošnjaci u narodnoj Skupštini nismo imali kapaciteta, snage i svijesti da se saglasimo oko ključnih pitanja koja su važna za bošnjačku nacionalnu zajednicu, nego su preovladali partikularni interesi. Boli odsustvo predstavnika BNV-a pogotovo što su upropastili u Sandžaku obrazovanje na bosanskom jeziku a zbog loše organizacije sve je manje djece na nastavi na bosanskom jeziku.

Akademik Zukorlić je predstavnike Odbora za standardizacije srpskog jezika zamolio da promijene odnos prema nacionalno manjinama jer ih umnogome ugrožavaju. Mogućnosti su ogromne, samo je kaže neophodno više inicijative.

Uz odsustvo predstavnika BNV-a u Skupštini nisu bili predstavnici albanske nacionalne manjine dok su sve ostale iznijele probleme s kojima se suočavaju. Javnom slušaju prisustvovali su predstavnici OSCE-a, nevladinih organizacija a prisutnima se obratila Anamarija Viček državni sekretar u Ministarstvu prosvjete kao i Brankica Janković povjerenica za zaštitu ravnopravnosti koja je najavila susret u januaru i februaru iduće godine gdje će se kroz Instituciju povjerenika za zaštiti ravnopravnosti i mehanizme unaprijediti zajednički odnos.