Ženska mreža BDZ Sandžaka održala je Prvi kongres Ženske mreže u hotelu Dragulj
8. Marta 2014.
Završna konvencija: “Vrijeme je za sandžačke predstavnike”
12. Marta 2014.