Obraćanje u Skupštini – 11. 1. 2022. – Narodni poslanik SPP-a dr Amela Lukač-Zoranić
11. Januara 2022.
Rizvanović: Ovo je prilika da brže dođemo do nezavisnog pravosuđa
16. Januara 2022.