Rukovodstvo Mladih SPP na sastanku Savjeta podmladaka političkih partija
1. Marta 2024.
Konstituisan Resor za sport SPP
4. Marta 2024.