Predsjednik inicijativnog odbora u Prijepolju na Dan Sandžaka
15. Decembra 2010.
Predsjednik inicijativnog odbora u Vitomirici
15. Decembra 2010.