BDZ: “Vlast pokušava da skrene pažnju sa gorućih problema, vršeći agresiju na BDZ i IZ”
8. Maja 2013.
Intervju – mr. Jahja Fehratović, predsjednik BDZ-a (STV, Pretres)
9. Maja 2013.