Ime i prezime Pozicija
Sead Redžović Predsjednik
Adnan Ciljević Potpredsjednik i šef Resora za prava,
pravdu i državnu administraciju
Nermina Ahmetović Potpredsjednica
Haris Halitović Sekretar
Fahrudin Mekić Šef Resora za spoljne poslove
Muhamed Zukorlić Šef Resora za bezbjednost i
unutrašnje poslove
Muhamed Tutić Šef Resora za privredu
Kemal Zekić Šef Resora za građevinarstvo,
saobraćaj i infrastrukturu
Muhamed Bašić Šef Resora za finansije
Fehim Kurtović Šef Resora za poljoprivredu,
šumarstvo i brigu o selu
Emir Halković Šef Resora za zaštitu životne sredine
Mustafa Fetić Šef Resora za prosvjetu i nauku
Omer Đondić Šef Resora za rad, socijalna pitanja
i brigu o porodici
Muamer Suljić Šef Resora za zdravstvo
Jonuz Džanković Šef Resora za sport
Muzafer Župljanin Šef Resora za kulturu
Farisa Fetahović Šef sektora za predškolsko
vaspitanje i član IO
Harun Preljević Šef sektora za osnovno i
srednje obrazovanje i član IO
Almir Pramenković Šef sektora za visoko
obrazovanje i član IO