Edin Numanović Predsjednik Mladih

Rođen 7.decembra 1994.godine u Novom Pazaru.
Osnovnu školu završava u rodnom gradu.
Kao vukovac, upisuje Gimnaziju u Novome Pazaru gdje nastavlja da niže uspjehe.
Bio je predstavnik svog odeljenja na mnogim takmičenjima, a značajne rezultate ostvario je na republičkom takmičenju iz biologije.

Svoje znanje iz medicinskih znanosti nastavlja da niže upisujući Medicinski fakultet u Beogradu sa 98 od ukupnih 100 bodova.
Stranci SPP formalno se priključuje 2017.godine, iako je i ranije bio simpatizer iste, a kao aktivista SPP-a
uzima aktivno učešće u kampanji za lokalne Beogradske izbore u maju 2018.
Nešto kasnije, u novembru iste godine, sudjeluje ispred Matice Bošnjačke
na izborima za bošnjački nacionalni savjet, na teritoriji Beograda.
Kao apsolvent medicinskog fakulteta i budući ljekar, član je odbora za zdravstvo SPP-a.
U decembru 2019.. god. izabran je za predsjednika Mladih SPP – a.
Na lokalnim izborima 2020. god. kao prvi na listi SPP-a izabran je za odbornika u
skupstini grada Novog Pazara.

Učestvovao je na velikom broju seminara, edukativnih radionica i tribina od kojih je među značajnijim učešće na Političkoj Akademiji KOMS-a 2018.godine.
Aktivan je član zajednice i društva koji se osim za biomedicinske, intenzivno interesuje za historijske znanosti posebno Bošnjaka i rodoslovlje.
Djeluje i živi u Novom Pazaru, gde boravi sa svojim roditeljima i mladjim bratom.