Narodni poslanik dr. Jahja Fehratović: “Ne postoji islamski terorizam”
25. Decembra 2019.
Dr. Fehratović pozvao BiH da se uključi u projekat balkanski „mini Šengen“
26. Decembra 2019.