Jahja Fehratović rođen je 29. 3. 1982. godine u Novom Pazaru. Nakon završetka Srednje medrese „Gazi Isa-beg“ u Novom Pazaru, studije bošnjačke književnosti i bosanskog jezika završava na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, a magistarske i doktorske studije iz jezika i književnosti na Internacionalnom univerzitetu u Novom Pazaru. Trenutno je u zvanju vanrednog profesora.

Studijska usavršavanja imao je na Martin Luter Univerzitetu u Halle-Witenbergu (Njemačka). Jedan je od osnivača Katedre bosnistike na Odsjeku balkanistike Univerziteta Trakija u Jedranama (Turskoj). Pored toga, studijska usavršavanja imao je u Sjedinjenim Američkim Državama.
Na Internacionalnome univerzitetu u Novom Pazaru obnašao je funkciju Upravnika Univerzitetsake biblioteke, a trenutno je rukovodilac Departmana za filološke studije.

Učesnik je više desetina međunarodnih naučnih konferencija i autor velikog broja naučnih radova. Autor je sedam knjiga iz oblasti umjetničke književnosti, filologije i društvenih znanosti.

Bio je jedan od obnovitelja i glavni i odgovorni urednik „Revije Sandžak“, a kolumne i druge autorske tekstove (njih preko stotinu) objavljivao je u više domaćih i regionalnih časopisa.

Bio je predsjendik Bošnjačke kulturne zajednice u dva mandata, a trenutno obnaša funkciju predsjendika Matice Bošnjačke.
Fehratović je 2013. godine izabran za predsjednika Bošnjačke demokratske zajednice Sandžaka, i na njezinom čelu ostao do reformiranja ove partije u Stranku pravde i pomirenja. Trenutno je potpredsjendik Stranke pravde i pomirenja.

Na neposrednim izborima u dva mandata je biran za narodnog poslanika u Skupštini Republike Srbije, vijećnika u Bošnjačkome nacionalnome vijeću i odbornika u Skupštini grada Novog Pazara.

Trenutno obnaša funkciju narodnog poslanika u NSRS i vijećnika u BNV.

Zamjenik je predsjednika Globalne organizacije parlamentaraca za borbu protiv korupcije – oganak za Republiku Srbiju pri NSRS.

Otac je četvero djece.