Dr. Fehratović u Skupštini o slučajevima Bakan i Skarep – Da pravda bude jednaka za sve
9. Jula 2019.
Dr. Fehratović ukazao na zloupotrebe ličnih podataka u sandžačkim opštinama
11. Jula 2019.