Intervju – mr. Jahja Fehratović, predsjednik BDZ-a (STV, Pretres)
9. Maja 2013.
Zamjenik predsjednika BDZ-a Samir Tandir pisao premijeru Dačiću, podpredsjedniku Vlade Vučiću i Ministru Selakoviću
13. Maja 2013.