Ime i prezime

Funkcija

Usame Zukorlić

Predsjednik

Jahja Fehratović

Potpredsjednik

Samir Tandir

Potpredsjednik

Misala Pramenković

Potpredsjednica

Edin Đerlek

Gen. sekretar i portparol

Ferid Bulić

Predsj. Nadzornog odbora

Admir Muratović

Predsj. Političkog savjeta

Enver Gicić

Predsj. Suda časti

Edin Zećirović

Predsj. GO Novi Pazar

Sabahudin Hajdarević

Predsj. OO Prijepolje

Zaim Redžepović

Predsj. OO Tutin

Munib Mujagić

Predsj. OO Sjenica

Fahrudin Alagić

Predsj. OO Priboj

Ljutvija Balkan

Član Predsjedništva zadužen za dijasporu

Edin Numanović

Predsjednik Mladih

Jasmina Nikšić

Predsjednica Ženske mreže

Južni Sandžak

Hazbija Kalač

Predsjednik SPP u CG

Almir Muratović

Potpredsjednik SPP u CG

Arben Jakupi

Član predsjedništva

Seid Hadžić

Član predsjedništva