25. Aprila 2017.

Sandžačka pećina

Često razmišljam o raznim pećinama. Pećini Altamire u Španiji, Reed Flute u Kini, Ali-Sadr u Iranu, Ušačkoj pećini  u Sjenici ili ti onim bezimenim oko Starog […]
25. Aprila 2017.

Priboj na rubu egzistencije, Bošnjaci u borbi za opstanak

„Kad je London bio selo, Priboj je bila čaršija“ Kako ovo lijepo zvuči i čini ponosnim svakog Pribojca ma gdje on bio. Nažalost „bio i bila“ je […]
25. Aprila 2017.

Bosanski jezik u Sandžaku

Piše: dr. Jahja Fehratović Rad se bavi dijahronim i sinhronim presjekom položaja bosanskoga jezika u Sjevernom i Južnom Sandžaku, odnosno državama Republici Srbiji i Crnoj Gori, […]
25. Aprila 2017.

Pravo Bošnjaka na upotrebu maternjeg bosanskog jezika u Republici Srbiji

Piše: dr. Ferid Bulić   Bošnjacima, kao autohtonom narodu na Balkanu, osporavana su prava po svim osnovama. Danas govorimo o teškim nasrtajima na upotrebu maternjeg jezika […]
25. Aprila 2017.

Jezivi prizori društvene zbilje

Piše: Prof.dr Mustafa Fetić Reče mi, moj dragi prijatelj, nakon pročitane kolumne, da ona, ustvari, odslikava trenutnu muslimanku nemoć i učmalost, prikazanu kroz historijsku prizmu velikih […]
25. Aprila 2017.

‘Američki’ Novi Pazar

Novi Pazar grad u sjevernom Sandžaku, u Srbiji, na tromeđi puteva, nekada je bio poznat kao pravo ‘privredno čudo’ a danas?! Danas vam je od Pazara […]
25. Aprila 2017.

Geneza bošnjačkog odnosa poštovanja prema nauci i obrazovanju

Piše: Prof.dr Mustafa Fetić, Novi Pazar     Prvi kur’anski imperativ upućen ljudskom rodu, a prvenstveno muslimankoj zajednici, glasi ”uči u ime Boga koji stvara…”[1] Ovaj […]