9. Marta 2017.

Donacije za 2016. godinu

FERID BULIĆ                   85.000,00                 10.03.2016. JAHJA FEHRATOVIĆ    612.000,00                 14.03.2016. JAHJA FEHRATOVIĆ    128.500,00                  17.03.2016. JAHJA FEHRATOVIĆ      99.502,00                  17.03.2016. JAHJA FEHRATOVIĆ      25.000,00                   23.03.2016. JAHJA FEHRATOVIĆ      10.000,00                […]
28. Aprila 2016.

Finansijski izvještaj za 2015. godinu

15. Aprila 2015.

Finansijski izvještaj za 2014. godinu