13. Aprila 2011.

Dezorjentirani i istrošeni političari postaju prošlost

Oživljavanjem privrede i novim ulaganjima, domaćim i stranim investicijama – možemo očekivati otvaranje novih radnih mjesta i smanjenje nezaposlenosti. U protivnom, može biti samo gore što […]
28. Decembra 2010.

Bošnjaci u Sandžaku nikada više neće prihvatiti porobljavanje i asimilaciju

Po Božijem određenju, mi Bošnjaci rođeni smo tu gdje jesmo, takvi kakvi jesmo, u Sandžaku, u nesigurnom vremenu, a historija nam je svjedok, da su vremena […]
27. Decembra 2010.

Sandžak će biti prekogranična autonomija

Osnov­na ide­ja Bo­šnjač­ke de­mo­krat­ske za­jed­ni­ce je za­la­ga­nje za oču­va­nje i afir­ma­ci­ju bo­šnjač­kog iden­ti­te­ta u sve­tlu du­hov­nih, mo­ral­nih i ci­vi­li­za­cij­skih vred­no­sti u po­li­tič­kom i pri­vred­nom am­bi­jen­tu do­stoj­nom […]